TOP termékek

Blog

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS UPS-RŐL

2024.04.12 14:47
ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS UPS-RŐL

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS UPS-RŐL

Termékismeret 1.

Szünetmentes tápegységek
1. Szünetmentes áramforrás igénye

A számítógépek robbanásszerű elterjedése hozta azt az igényt, hogy létrehozzanak
olyan kisméretű elektromos áramforrásokat, melyek üzembiztos energiaellátást
biztosítottak nagy értékű és működésük szempontjából kritikus fontosságú
fogyasztóknak.
Leggyakrabban védett fogyasztók:
 otthoni felhasználók: számítógép, internetes h
 álózati eszközök (pl. router), TV, HI-FI, hűtőgép, riasztórendszer, stb.;kis-
és nagyvállalati felhasználók: munkaállomás, nyomtató, szerver, internetes
hálózati eszközök (pl. switch, router), klímaberendezés, stb.;
 egyéb felhasználási területek: pénztárgép, vészvilágítás, orvosi életmentő
berendezések, stb.

Életvitelünk szempontjából fontos elektromos berendezéseink egyre kifinomultabb
elektronikai megoldásokat tartalmaznak, melyek stabil, tiszta villamos megtáplálást
igényelnek.
Ezzel szemben a villamos hálózatot számos zavaró tényező éri:
 túlterhelés
 vezetékszakadás
 villanyszerelési hibák
 földelési probléma
 rövidzár
 villámcsapás
 áramszolgáltatói problémák
Ügyvezető Koordinátor
Értékesítési vezető
Direkt Értékesítők
Értékesítési Asszisztencia vezető
Értékesítési Asszisztensek
Ügyfélszolgálat vezető
Ügyfélszolgálati Ügyintéző
Szállítási és Értékesítési Koordinátor
Projektvezetők
Külső Munka Szervizesek

Az EU szabályozása nem teszi kötelezővé a villamos erőműveknek a
tartalékképzést, csak a villamos energia árát szabályozza, aminek közvetett hatása a
nem eléggé stabil áramelosztó rendszerek léte.
A hazai áramszolgáltatók Általános Szerződési Feltételei - az ide vonatkozó MSZ EN
50160:2011 szabvány figyelembevételével - tartalmazza a megengedett
áramszünetek számát és időtartamát, valamint a hálózati feszültség megengedett
zavarait. Ez a szabályozás az áramszolgáltató részére megenged olyan hálózati
hibákat, ami a felhasználói oldalon akár komoly károkat is okozhatnak. A
hibajelenségek közül csak kettőt emelünk ki:
Az egyik, az évente 10-100 alkalommal előforduló, egy percnél kevesebb és a 10-50
alkalommal előforduló, 3 percet meghaladó áramszünet. Ez a kelletlenségen kívül
számítógépes rendszereknél akár komoly adatvesztést is okozhat.
A másik, hogy áramszolgáltatói oldalról a szolgáltatott feszültség 10 perces
átlagértéke van szabványosítva. Ez azt jelenti, hogy akár percekig lehetséges
jelentős - akár 50%-ot is túllépő - túlfeszültség, melynek hatására a legtöbb
elektromos berendezés tönkremegy.
Ilyen környezeti feltételek mellett az életünket szolgáló elektromos berendezéseink
folyamatos, stabil és megfelelő minőségű villamos betáplálásáról magunk kell, hogy
gondoskodjunk.
Megoldás: szünetmentes áramforrás, (pl. szünetmentes tápegység) beiktatása az
elektromos betáplálás és a védendő fontos fogyasztó közé.

A szünetmentes tápegység gyakorlati elnevezése az angol nyelvből átvett UPS
mozaikszó, (Uninterruptible Power Supply), mely a hazai gyakorlatban is elfogadott.
Az UPS az elektromos betáplálás meglétekor, képes annak bizonyos hibáit kivédeni;
a hálózati feszültség kimaradása esetén pedig - amikor „áramszünet” van - saját
akkumulátoráról, szünetmentesen biztosítani tudja a védendő fogyasztó megfelelő
minőségű, meghatározott idejű áramellátását.

2. Szünetmentes tápegységek csoportosítása

a.) Jelalak szerint:
1. Négyszögjeles (vagy úgynevezett kvázi szinuszos)
2. Feszültségstabilizátoros szinuszos
3. Stabil on-line szinuszos.

b.) Kialakítás szerint:
4. 1/1 fázisú UPS
5. 3/1 fázisú UPS (8-40kVA-ig)
6. 3/3 fázisú UPS (10-500kVA-ig)

c.) Biztonsági fokozat szerint:
7. Szóló UPS
8. Parallel UPS
9. Redundáns UPS

d.) Áthidalási idő szerint
10. Alapfutási idő, belső akkumulátorral
11. Bővíthető futási idő, külső akkumulátor telep(ek)